Aansprakelijkheid

  • De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een workshop ligt volledig bij de deelnemer. Keramiekshop t'Ateliertje is hiervoor in geen enkele zin aansprakelijk.

  • Materiële schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos of niet normaal gebruik van gereedschappen / materialen tijdens de workshops kunnen niet worden verhaald op Keramiekshop t'Ateliertje .

  • Er wordt van de deelnemers verwacht dat de aangegeven veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen opgevolgd worden.